Контакты

Місцезнаходження редакції: 61022, м.Харків, майдан Свободи, 6, кімната 605.

Запрошуємо авторів до публікації досліджень на сторінках періодичного наукового видання, тематичною спрямованістю якого є висвітлення результатів наукових досліджень з клінічної та судової психіатрії, неврології, медичної психології; теоретичних та методологічних питань гендероспецифічності, коморбідності, мультиморбідності в психіатрії, неврології та медичній психології.

journal@psychiatry-neurology.org