Зміст Том 3, №2 (6)

 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНАЧЕННЯ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРУ У ХВОРИХ НА КАТАТОНІЧНУ ФОРМУ ШИЗОФРЕНІЇ
  К. В. Аймедов 
 2. ПОРУШЕННЯ СІМЕЙНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЖІНОК ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ПСИХОТИЧНОГО ЕПІЗОДУ
  К. В. Аймедов, В. В. Баскіна 
 3. ОСОБЛИВОСТІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА ПАРАНОЇДНУ ШИЗОФРЕНІЮ ІЗ СИМПТОМАМИ ДЕПРЕСІЇ
  Х. С. Живаго 
 4. НЕЙРОПЛАСТИЧНІСТЬ І КОГНІТИВНІ ПОРУШЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ З БІПОЛЯРНОЮ ДЕПРЕСІЄЮ
  В. С. Підкоритов, О. І. Сєрікова, О. В. Скринник, С. О. Український, Ю. С. Бучок, С. С. Кирилюк 
 5. ЕМОЦІЙНО НЕСТІЙКИЙ РОЗЛАД ОСОБИСТОСТІ за МКХ-10 В ПОРІВНЯЛЬНОМУ ЗІСТАВЛЕННІ ЗІ ЗБУДЛИВОЮ І ХИТЛИВОЮ ПСИХОПАТІЄЮ МИНУЛИХ СИСТЕМАТИК: ДІАГНОСТИКА, ТЕРАПІЯ, ПРОФІЛАКТИКА
  В. Ф. Простомолотов 
 6. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ У ДІТЕЙ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ
  Г. О. Суворова-Григорович, В. В. Анцупова 
 7. НЕВРОТИЗАЦІЯ ТА ПАТОЛОГІЧНА ТРИВОГА ЯК ПРОЯВИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ДРУЖИН І МАТЕРІВ ХВОРИХ НА ПАРАНОЇДНУ ШИЗОФРЕНІЮ З ТРИВАЛИМИ ТЕРМІНАМИ ЗАХВОРЮВАННЯ
  К. В. Шкода 
 8. ПРИЧИНИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ КООПЕРАТИВНО-КОНКУРЕНТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СТАНІВ ЗАЛЕЖНОСТІ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ
  Л. М. Маркозова 
 9. ДО ПИТАННЯ ПРО ВАРИАБЕЛЬНІСТЬ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ У ЖІНОК З ПАТОЛОГІЄЮ ВАГІТНОСТІ
  О. В. Боднар 
 10. КЛІНІКО-СОЦІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕЗАДАПТИВНИХ СТАНІВ У ВОЛОНТЕРІВ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ВІЙСЬКОВИХ У ЗОНІ АТО
  С. Ю. Глаголич 
 11. ЗІСТАВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОФІЛІВ УСПІШНО ТА ПОСЕРЕДНЬО ВСТИГАЮЧИХ СТУДЕНТІВ
  А. Х. Коброслі, В. Ф. Простомолотов 
 12. МЕХАНІЗМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ В ГЕНЕЗІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ У СПІВРОБІТНИКІВ МВС УКРАЇНИ – УЧАСНИКІВ АТО
  П. В. Козира 
 13. СКОЛІОТИЧНА ХВОРОБА У ДІТЕЙ ЯК ОДНА З ПРИЧИН ТРИВОЖНОСТІ
  С. І. Коломієць 
 14. КЛІНІЧНА ВАРІАТИВНІСТЬ ДЕЗАДАПТИВНИХ СТАНІВ У ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ВІЙНИ
  А. Р. Марков 
 15. ПРОФЕСІЙНА ДЕЗАДАПТАЦІЯ У СТРУКТУРІ ПОРУШЕНЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я У ЧЛЕНІВ РОДИНИ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ СПІЛЬНИМ БІЗНЕСОМ
  А. С. Маркова 
 16. ПАТОЛОГІЧНИЙ ТАННІНГ
  В. В. Пономарьова 
 17. РОЛЬ СІМ’Ї В РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНИМИ РОЗЛАДАМИ
  Н. О. Рябоконь 
 18. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИДЕПРЕСАНТІВ У СИСТЕМІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З ДЕПРЕСИВНИМИ РОЗЛАДАМИ
  Б. В. Михайлов, Я. С. Живілова 
 19. РОЛЬ ПСИХОТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ПОСТШИЗОФРЕНІЧНОЇ ДЕПРЕСІЇ
  К. О. Стаханов 
 20. З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ПСИХІАТРІЇ: ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ
  О. І. Вовк