Зміст Том 2, №2 (4)

 1. ПАРАНОЇДНА ШИЗОФРЕНІЯ, ПОЄДНАНА З ВЖИВАННЯМ КАНАБІНОЇДІВ: ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ, ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНИЙ ТА КЛІНІЧНИЙ АСПЕКТИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
  П. В. Кидонь 
 2. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОГЕНЕЗА ПРИ РАХУНКУ В РОЗУМІ
  Б. А. Лобасюк, М. І. Боделан, В. В. Мартинюк, К. В. Аймедов 
 3. НАСЛІДКИ ПСИХОТРАВМУЮЧИХ ВПЛИВІВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
  В. І. Пономарьов, Ю. В. Северин 
 4. ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЧНІ КОРЕЛЯТИ НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ У ТИМЧАСОВО ПЕРЕМІЩЕНИХ ІЗ ЗОНИ АТО ОСІБ
  В. І. Пономарьов, Г. О. Суворова-Григорович 
 5. КОНВЕРСІЙНІ/ДИССОЦІАТИВНІ ТА ОБСЕСИВНО-ФОБІЧНІ СИМПТОМИ У СТРУКТУРІ НЕВРОТИЧНИХ РЕАКЦІЙ, НЕВРОТИЧНИХ/ ПСИХОПАТИЧНИХ РОЗВИТКІВ І РОЗЛАДІВ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХОТЕРАПІЇ
  В. Ф. Простомолотов 
 6. ПСИХІЧНИЙ СТАН БАТЬКІВ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ (КЛІНІКО-ПСИХІАТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
  Р. В. Рахманов 
 7. OPTIMI (ПРЕДИКАТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ В РЕЖИМІ ONLINE ДЛЯ ВПЛИВУ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я). БІОЛОГІЧНИЙ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК, ЗАСНОВАНИЙ НА ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ, ЯК ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЗАХІД ЗАХВОРЮВАНЬ, ВИКЛИКАНИХ СТРЕСОМ
  Л. Фрицше, М. Фрицше, Д. Маджо 
 8. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ РЕАКЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ТА З ПОШКОДЖЕННЯМИ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВОЇ ДІЛЯНКИ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ІНДИКАТОРАМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТОМАТОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ
  А. О. Григорова 
 9. ПОКАЗНИКИ ТРЕМОРУ В УМОВАХ ОПЕРАТИВНОГО І ПСИХОСЕНСОРНОГО СПОКОЮ
  Б. А. Лобасюк, Л. Н. Акімова, М. І. Боделан, К. В. Аймедов 
 10. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОНИКНОСТІ ГЕМАТОЕНЦЕФАЛІЧНОГО БАР’ЄРУ ПРИ РОЗСІЯНОМУ СКЛЕРОЗІ
  М. Є. Черненко 
 11. АДАПТИВНИЙ КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБАМ МОЛОДОГО ВІКУ З РОЗЛАДАМИ АДАПТАЦІЇ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬ ПАР
  О. В. Кіосєва 
 12. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОГО І ПСИХОСОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ У ЖІНОК З ПАТОЛОГІЄЮ ВАГІТНОСТІ
  О. В. Боднар 
 13. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ КАРТИНИ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ У ХВОРИХ НА РІЗНІ ФОРМИ НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ
  О. С. Марута 
 14. ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ IНОЗЕМНИХ СТУДЕНТIВ ПЕРШОГО ТА ТРЕТЬОГО КУРСIВ НАВЧАННЯ
  А. А. Осіпенко 
 15. ВЛАСТИВОСТІ ТЕМПЕРАМЕНТУ ЯК БІОЛОГІЧНА ОСНОВА ТИПІВ ОСОБИСТОСТІ
  Б. К. Пашнєв 
 16. ПИТАННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ, ПРЕДПАТОЛОГІЧНИХ І ПАТОЛОГІЧНИХ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ У РОБОТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ – ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
  В. Ф. Простомолотов, Ж. М. Середняк 
 17. ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ САМОРЕГУЛЯЦІЇ В ОСІБ ІЗ АЛКОГОЛЬНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ
  М. В. Савіна, В. В. Слюсар, М. О. Анто 
 18. ПАТОХАРАКТЕРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТИМЧАСОВО ПЕРЕМІЩЕНИХ ІЗ ЗОНИ АТО ОСІБ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ НА НЕВРОТИЧНІ РОЗЛАДИ
  Г. О. Суворова-Григорович, Д. М. Денисенко 
 19. ВПЛИВ СТРЕС-РЕЗІЛІЕНС ТРЕНІНГУ НА ВИРАЗНІСТЬ ПОСТТРАВМАТИЧНОЇ СИМПТОМАТИКИ
  Д. М. Волошина, К. М. Ємець 
 20. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРАПІЇ АФЕКТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У СТРУКТУРІ АДИКТИВНОЇ ПАТОЛОГІЇ МЕТОДОМ ЕСТ У ПОЄДНАННІ З ПСИХОТЕРАПІЄ
  А. З. Григорян 
 21. НОВИЙ ІНТЕГРАТИВНИЙ МЕТОД ПСИХОТЕРАПІЇ «ЩЕПЛЕННЯ ПРОТИ СУГЕСТІЇ»
  В. Ф. Простомолотов 
 22. ПАВЛО ІВАНОВИЧ КОВАЛЕВСЬКИЙ – ВИЗНАЧНИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ПСИХІАТР, ПРОФЕСОР ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ДО 165-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
  О. І. Вовк