Зміст Том 2, №1 (3)

 1. ТИПИ ОСОБИСТІСНИХ ПРОФІЛІВ ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК, ХВОРИХ НА ПАРАНОЇДНУ ФОРМУ ШИЗОФРЕНІЇ
  К. В. Аймедов, Г. В. Морванюк 
 2. ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ: ПСИХОКОРЕКЦІЙНІ ЗАХОДИ
  В. І. Вовк 
 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ АГРЕСИВНОСТІ У ЖІНОК З ДЕПРЕСИВНИМ РОЗЛАДОМ, ВТРАТОЮ ПЛОДА В АНАМНЕЗІ ТА ПАРАСУЇЦИДОМ У ФОРМІ НАВМИСНОГО НЕСУЇЦИДАЛЬНОГО САМОУШКОДЖЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ Я-СТРУКТУРНОГО ТЕСТA АММОНА (ISTA)
  М. Є. Водка 
 4. СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ДІАГНОСТИКУ, КОРЕКЦІЮ ТА ПРОФІЛАКТИКУ СОЦІАЛІЗОВАНОГО РОЗЛАДУ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКІВ
  М. М. Дюженко 
 5. ВАРІАНТИ КЛІНІЧНОГО АРАНЖУВАННЯ АФЕКТИВНО-МАЯЧНИХ СИНДРОМІВ У ПСИХОГЕРОНТОЛОГІЧНІЙ КЛІНІЦІ ТА ЇХНЄ КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНЕ НАПОВНЕННЯ ЗА ДАНИМИ PANSS
  А. Г. Лісконог 
 6. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО СТАНУ ПІДЛІТКІВ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ НЕСПРИЯТЛИВОГО ПЕРЕБІГУ ДИФУЗНОГО НЕТОКСИЧНОГО ЗОБУ
  Т. М. Матковська 
 7. РАНЖУВАННЯ ПСИХОТРАВМУЮЧИХ ЧИННИКІВ У ОСІБ, ТИМЧАСОВО ПЕРЕМІЩЕНИХ ІЗ ЗОНИ АТО, ЩО СТРАЖДАЮТЬ НА НЕВРОТИЧНІ РОЗЛАДИ
  А. І. Хімчян, Г. О. Суворова-Григорович 
 8. НЕЙРОФІБРОМАТОЗ У НЕВРОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ (З ОПИСОМ КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ НЕЙРОФІБРОМАТОЗУ ДРУГОГО ТИПУ)
  А. М. Островський 
 9. ГІДРОЦЕФАЛІЯ ВІД МИНУЛОГО ДО СЬОГОДЕННЯ
  В. І. Пономарьов, О. Ю. Меркулова 
 10. КЛІНІЧНІ ТА НЕЙРОВІЗУАЛІЗАЦІЙНІ ЗМІНИ ПРИ ЗЛОВЖИВАННІЮ. В. СеверинПРЕПАРАТАМИ ЕФЕДРИНОПОДІБНОЇ ДІЇ
  Ю. В. Северин 
 11. ДО ПИТАННЯ ПРО СПОНДИЛОГЕННO-ВЕНОЗНУ ЛЮМБОІШИАЛГІЮ
  Д. Г. Смолко, К. Т. Алієв, Г. В. Пономарьов, О. А. Скоромець 
 12. ДИНАМІКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ЗАХВОРЮВАНІСТЮ ТА ПОШИРЕНІСТЮ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД АЛКОГОЛЮ ТА IНШИХ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН В УКРАЇНІ ЗА 1999–2013 рр.
  Л. М. Маркозова, І. В. Лінський, О. В. Бараненко 
 13. ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ У СТУДЕНТІВ ІЗ СЕРЦЕВО-СУДИННИМИ ПОРУШЕННЯМИ
  Т. А. Алієва, Н. М. Бурдун 
 14. РОЗЛАДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ У ХВОРИХ З ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
  О. О. Галаченко 
 15. ПРОБЛЕМА АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І–ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ДО РОБОТИ НА ПЕРВИННИХ ПОСАДАХ У ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДАХ
  О. В. Гришняєва 
 16. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ПРИРОДУ ТЕМПЕРАМЕНТУ, ЙОГО СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ
  Б. К. Пашнєв 
 17. ВИЗНАЧЕННЯ МІШЕНЕЙ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОГО ВТРУЧАННЯ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ З НЕВРОТИЧНИМИ РОЗЛАДАМИ НА МОМЕНТ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ
  Р. П. Шевченко 
 18. ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ПІДПОРОГОВИХ ВІЗУАЛЬНИХ ВЕРБАЛЬНИХ СТИМУЛІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ ЕМОЦІЙНОЇ ЗНАЧУЩОСТІ
  Л. Ф. Шестопалова, І. В. Лінський, О. О. Бородавко, М. М. Денисенко 
 19. БАЗОВІ КРИТЕРІЇ КОГНІТИВНО-БІХЕВІОРАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ АФЕКТИВНОГО ТА НЕВРОТИЧНОГО РЕГІСТРІВ У СТУДЕНТІВ ВНЗ
  І. Д. Вашкіте 
 20. КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ «АРМАДІН» У ПАЦІЄНТІВ ІЗ СТАНОМ ВІДМІНИ АЛКОГОЛЮ
  В. І. Пономарьов, В. В. Слюсар, Д. М. Волошина, Д. В. Лебединець, В. І. Вовк 
 21. ЯКІСТЬ БІОЛОГІЧНОГО ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ В КОНТУРІ МЕТРОНОМІЗОВАНОГО ДИХАННЯ ТА ПАРАМЕТРІВ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ЗДОРОВИХ ДОБРОВОЛЬЦІВ З ПСИХАСТЕНІЧНИМ ТИПОМ ОСОБИСТОСТІ В ПОВТОРНІЙ СЕРІЇ СЕАНСІВ
  А. А. Рубан, А. О. Винокурова, С. А. С. Бєлал, О. В. Мартиненко, М. І. Яблучанський 
 22. ДО 210-РІЧЧЯ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ОСОБИСТІСТЬ В. Н. КАРАЗІНА: СПРОБА ПСИХОБІОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
  О. І. Вовк