Зміст Том 1, №2 (2)

 1. ДЕПРЕСИВНІ РОЗЛАДИ АФЕКТИВНОГО РЕГІСТРУ У СТУДЕНТІВ З СЕРЦЕВО-СУДИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
  І. Д. Вашкіте 
 2. КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВІДДАЛЕНОГО ПЕРІОДУ ЗАКРИТОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ
  В. Є. Казаков 
 3. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ У ПІДЛІТКІВ, ХВОРИХ НА ДИФУЗНИЙ НЕТОКСИЧНИЙ ЗОБ
  Т. М. Матковська 
 4. КЛIНIЧНI ОСОБЛИВОСТI АДАПТАЦIЙНИХ РОЗЛАДIВ У ПРОФЕСIЙНИХ ВIЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦIВ, ЯКИХ БУЛО ЗВIЛЬНЕНО З ЛАВ ЗБРОЙНИХ СИЛ
  О. М. Сукачова 
 5. OPTIMI (ПРЕДИКАТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ В РЕЖИМІ ONLINE ДЛЯ ВПЛИВУ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я) OPTIMI ЕКГ СЕНСОР В ЯКОСТІ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОЗНАК СТРЕСА ТА НЕЗАДОВІЛЬНОГО КОПІНГУ У ОСІБ З ВИСОКИМ РИЗИКОМ
  Л. Фріцше, М. Фріцше, Д. Маджо 
 6. ПЕРВИННА ЛІМФОМА ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ В ПРАКТИЦІ КЛІНІЦИСТА
  В. І. Пономарьов, О. Ю. Меркулова, В. А. Флорікян, В. М. Івасенко 
 7. ЦЕРВIКОГЕННИЙ ФАКТОР В ГЕНЕЗI ТРИГЕМIНАЛЬНИХ ВЕГЕТАТИВНИХ ЦЕФАЛГIЙ
  О. А. Ярошевський 
 8. ПОШИРЕНІСТЬ ВЖИВАННЯ ПОТЕНЦІЙНО АДИКТИВНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА ЇХНІЙ АДИКТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СЕРЕД ПАЦІЄНТІВ З ПСИХОПАТОЛОГІЧНИМИ НАСЛІДКАМИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВИХ ТРАВМ
  Д. М. Волошина 
 9. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОРУШЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ В ОСІБ З ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ СЕРЦЯ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ВНЗ
  Т. А. Алієва, Є. В. Лісова 
 10. ОСОБЛИВОСТІ АДИКТИВНОГО СТАТУСУ ЖІНОК З РОЗЛАДАМИ ПОВЕДІНКИ СТАТЕВОРОЛЬОВОГО НЕТРАНССЕКСУАЛЬНОГО ТИПУ ТА ЗАЛЕЖНІСТЮ ВІД АЛКОГОЛЮ
  О. П. Архіпенко 
 11. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ НА РАННІХ І ПІЗНІХ СТАДІЯХ ЗАХВОРЮВАННЯ
  В. І. Вовк 
 12. ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ У ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
  А. А. Осипенко 
 13. ГЕНДЕРНI ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕНЬ ПРО ЩАCТЯ У СТРУКТУРІ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
  Я. К. Ягнюк 
 14. КЛАСИЧНИЙ МЕТОД «ПСИХОТЕРАПІЯ НА КОНТАКТІ» В ЕМПІРИЧНОМУ ТА ПРОФЕСІЙНОМУ ВИКОНАННІ
  В. Ф. Простомолотов 
 15. ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОННИХ МАТРИЦЬ КОРОБОВА В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ПОСТАБСТИНЕНТНОГО СИНДРОМУ ПРИ ОПІОЇДНІЙ ЗАЛЕЖНОСТІ
  І. К. Сосин, Ю. Ф. Чуєв, А. М. Коробов, В. А. Коробов