Зміст Том 1, №1 (1)

 1. РОЗПОВСЮДЖЕНIСТЬ АФЕКТИВНИХ РОЗЛАДIВ ТА НЕСУЇЦИДАЛЬНИХ САМОУШКОДЖЕНЬ У ЖIНОК IЗ ВТРАТОЮ ПЛОДА В АНАМНЕЗI
  В. І. Пономарьов, М. Є. Водка 
 2. НОЗОЛОГІЧНА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ НЕРВОВОЇ АНОРЕКСІЇ
  С. Є. Казакова 
 3. ГЕЛОТОФОБІЯ (Огляд закордонних публікацій)
  В. В. Пономарьова 
 4. ШИЗОЇДНИЙ РОЗЛАД ОСОБИСТОСТІ ЗА МКХ-10 ТА ШИЗОЇДНА ПСИХОПАТІЯ КРЕЧМЕРА: ПОРІВНЯЛЬНЕ КЛІНІЧНЕ ЗІСТАВЛЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЧНОЇ ТА ПСИХІЧНОЇ ТЕРАПІЇ
  В. Ф. Простомолотов 
 5. OPTIMI (ПРЕДИКАТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ В РЕЖИМІ ONLINE ДЛЯ ВПЛИВУ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ`Я) ПРОЕКТ «ЕЛЕКТРОННЕ ЗДОРОВ`Я», ЩО ФІНАНСУЄТЬСЯ ЄС, З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ПРОГНОЗУ ПОВЕДІНКИ, ЯКА ВЕДЕ ДО ПОГАНОГО КОПІНГУ СТРЕСУ
  Л. Фріцше, Д. Маджо 
 6. СТРУКТУРНІ ПОРУШЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЗА ДАНИМИ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ (МРТ) У ХВОРИХ У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ ЗАКРИТОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ (ВПЗЧМТ) З ВЕНОЗНОЮ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ
  Т. А. Литовченко, В. І. Пономарьов, В. А. Флорикян, Е. К. Зинченко, О. Ю. Меркулова 
 7. АДДИКТИВНІ РОЗЛАДИ І ФОРМУВАННЯ ЗАЛЕЖНИХ СТАНІВ ВІД ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН У ОСІБ ПІДЛІТКОВОГО ТА МОЛОДОГО ВІКУ
  С. І. Табачніков, Є. М. Харченко, Т. В. Синіцька, А. М. Чепурна, О. В. Чернишов, О. В. Вороніна, О. В Кіосєва. 
 8. ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ В ОСІБ З ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ СЕРЦЯ ТА ПРИНЦИПИ ЇХ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ
  Т. А. Алієва 
 9. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПСИХОТЕРАПІЇ І МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ В УКРАЇНІ
  Б. В. Михайлов 
 10. АДДИКЦІЯ ВПРАВ ТА ВИРАЖЕНІСТЬ ЕМОЦІЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧЧЯ У ЧОЛОВІКІВ, ЯКІ РЕГУЛЯРНО ПІДДАЮТЬ СЕБЕ ІНТЕНСИВНИМ ФІЗИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ У ФОРМІ БОДІБІЛДИНГУ
  В. І. Пономарьов 
 11. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТІВ
  Я. К. Ягнюк 
 12. СТРАТЕГІЯ НАДАННЯ ПАТОГЕНЕТИЧНО ОБҐРУНТОВАНОЇ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ СТУДЕНТАМ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ДЕПРЕСИВНИМИ РОЗЛАДАМИ
  І. Д. Вашкіте 
 13. ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ, ЩО ВКЛЮЧАЄ ПСИХОАНАЛІТИЧНО ОРІЄНТОВАНУ ПСИХОТЕРАПІЮ, НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК ТЕХНОГЕННИХ АВАРІЙ ТА КАТАСТРОФ З НЕПСИХОТИЧНИМИ ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ
  В. В. Волобуєв 
 14. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ МІГРЕНІ
  М. В. Савіна 
 15. ЛІКУВАННЯ ПРОНОРАНОМ ПОРУШЕНЬ КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ ПРИ ХВОРОБІ ПАРКІНСОНА
  О. А. Скоромець, Д. Г. Смолко, Ю. В. Кас, К. Т. Алієв, П. С. Білецький, Т. В. Лалаян, Т. О. Скоромець, С. В. Хлиніна
 16. ОЧЕРК ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ПСИХІАТРІЇ У ХАРКІВСЬКОМУ КЛАСИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
  С. М. Куделко