ПСИХІАТРІЯ, НЕВРОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Запрошуємо авторів до публікації досліджень на сторінках періодичного наукового видання, тематичною спрямованістю якого є висвітлення результатів наукових досліджень з клінічної та судової психіатрії, неврології, медичної психології; теоретичних та методологічних питань гендероспецифічності, коморбідності, мультиморбідності в психіатрії, неврології та медичній психології.

Засновник видання: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна.

Вид видання: науково-практичний журнал.

Статус видання: вітчизняне.

Назва видання: «Psychiatry, Neurology and Medical Psychology», «Психіатрія, неврологія та медична психологія», «Психиатрия, неврология и медицинская психология».

Мова видання: англійська, українська, російська (змішаними мовами).

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна.

Вид видання за цільовим призначенням: наукове видання.

Категорії читачів: наукові співробітники, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, студенти, працівники системи охорони здоров’я.

Політика відкритого доступу. Даний журнал дотримується політики відкритого доступу, що передбачає безкоштовний вільний доступ користувачів (і організацій) до контенту. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей без попереднього дозволу видавця або автора. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №20696 –10496Р від 17.04.2014. Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України у галузі психологічних наук (наказ МОН України № 747 від 13.07.2015) та в галузі медичних наук (наказ МОН України 16.05.2016 №515).

ISSN 2411-166X (Online); ISSN 2312-5675 (Print)

Журнал представлено в наступних наукометричних базах та пошукових системах:

  1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
  2. Наукова періодика Каразинського університету
  3. Індекс Копернікус
  4. РІНЦ

Редакція несе відповідальність за зміст і загальну якість видання і забезпечує відповідність опублікованих матеріалів досліджень міжнародно-визнаним етичним принципам. Всі подані до журналу рукописи проходять процес рецензування експертами у відповідній галузі. В процесі рецензування статті беруться до уваги її актуальність, значимість, оригінальність та якість викладення матеріалу. За результатами рецензування приймається рішення про прийняття рукопису до публікації або його відхилення. Відхилені статті не переглядаються.

Прийняття рукопису до друку регламентується певними правовими вимогами, які передбачають застосування санкцій до авторів у разі наклепу, порушення авторських прав чи плагіату.

Місцезнаходження редакції: 61022, м.Харків, майдан Свободи, 6, кімната 605.