Зміст Том 4, №1 (7)

 1. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СЕЗОННО-МІСЯЧНИХ І ТИЖНЕВИХ КОЛИВАНЬ СУЇЦИДАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ОСІБ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ У ДЕПРЕСИВНОМУ ПРОМИСЛОВОМУ РЕГІОНІ (М. ЛИСИЧАНСЬК), У ПЕРІОДИ 2006–2013 ТА 2014–2016 РОКІВ
  П. В. Будьонний 
 2. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТЕРАПЕВТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ І РЕАБІЛІТАЦІЇ НЕПСИХОТИЧНИХ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
  Д. І. Димшиць 
 3. КЛІНІКО-АНАМНЕСТИЧНІ ТА ПРЕМОРБІДНІ ПАТОПЕРСОНОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХВОРИХ НА ОРГАНІЧНІ ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНІ РОЗЛАДИ З ПОРУШЕННЯМИ КОМПЛАЄНСУ ДО ТЕРАПІЇ
  Н. В. Криванкова 
 4. ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНИХ РОЗЛАДІВ ХВОРИХ НА ПРОСТУ ФОРМУ ШИЗОФРЕНІЇ З АТИПОВОЮ КЛІНІЧНОЮ СТРУКТУРОЮ
  О. В. Мосейко 
 5. ДИССОЦІАЛЬНИЙ РОЗЛАД ОСОБИСТОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
  В. Ф. Простомолотов 
 6. ГІДРОЦЕФАЛІЯ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
  О. Ю. Меркулова 
 7. СПОНДИЛОГЕННІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ КРОВООБІГУ У ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОМУ БАСЕЙНІ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ
  Н. О. Некрасова 
 8. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПОШИРЕНОСТІ ТА ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА РОЗЛАДИ ПСИХІКИ І ПОВЕДІНКИ ВНАСЛІДОК УЖИВАННЯ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН В УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД 1990–2014 РОКІВ
  Л. М. Маркозова, І. В. Лінський, О. В. Бараненко 
 9. КОГНІТИВНІ ПОРУШЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ З АЛКОГОЛЬНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ
  Ю. В. Северин, І. В. Гриценко 
 10. ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНА МОДЕЛЬ КОМАНДНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ЛІКУВАННЯ ТА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ ХВОРИХ НА АЛОПЕЦІЮ
  К. В. Аймедов, В. В. Живилко, Х. О. Молдавська 
 11. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ПСИХОСОЦІАЛЬНИХ І ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ У ЖІНОК З ПАТОЛОГІЄЮ ВАГІТНОСТІ НА ВАГУ ЇХНІХ ДІТЕЙ ПРИ НАРОДЖЕННІ
  О. В. Боднар 
 12. УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ДІТЕЙ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ
  Ю. О. Гончар 
 13. ПСИХОЕМОЦІЙНІ ТА ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКІВ ЗІ СКОЛІОЗОМ
  С. І. Коломієць 
 14. ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ НА ЕТАПАХ ЛІКУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
  І. Р. Мухаровська 
 15. ЛЕПТИН КРОВІ ТА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАТУС ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ
  О. М. Радченко, Л. І. Пилипів 
 16. АНОНІМНЕ АНКЕТУВАННЯ ЯК СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ БУЛІНГУ СЕРЕД МЕДИКІВ
  А. Ю. Сидоренко 
 17. ВИВЧЕННЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ СТРЕСУ І ЙОГО ВПЛИВ НА ПРОЦЕСИ ПАМ’ЯТІ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ I КУРСУ. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ СТРЕСУ І ПОЛІПШЕННЯ ПАМ’ЯТІ У СТУДЕНТІВ
  О. М. Сукачова, Д. М. Волошина 
 18. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ АДАПТАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ У ЖІНОК З НЕВРОТИЧНИМИ ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНИМИ РОЗЛАДАМИ РІЗНОГО ПСИХОҐЕНЕЗУ (ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ТА ДРУЖИН ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ – УЧАСНИКІВ АТО)
  Я. В. Шпильовий 
 19. ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГУ У ПАЦІЄНТІВ КОСМЕТОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ З ДИСГАРМОНІЙНИМ САМОВІДНОШЕННЯМ
  М. А. Юдін 
 20. КОНТРАНОЗОГЕННІ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНІ ВПЛИВИ ПРИ ПСИХОЕНДОКРИННОМУ СИНДРОМІ НА ТЛІ ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ТА КОРИ НАДНИРНИКІВ
  В. В. Іщук 
 21. СПОЛУЧЕНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВОЇ ТА АНІМАЛОТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ З РАННЬОЮ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ
  Б. В. Михайлов, М. Є. Водка, Т. А. Алієва, І. Д. Вашкіте 
 22. ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД ПОГЛЯДІВ ОСНОВНИХ ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЙ СТОСОВНО ДУШЕВНОХВОРИХ ЛЮДЕЙ
  Т. В. Лівертовська