Політика конфлікту інтересів

Цей докупент підписан усіма членами редакційної ради за  посиланням нижче наведена фотокопія останньої сторінки документа с підписами усіх членів редакційної колегії.

Підписи членів редакційної ради.